71c8bce0-adfa-4125-8ef4-cea5337ccc02

最新動態

Latest Activities

Hong Kong Fair 2021

2021.09.23

大家好, 又有好消息啦!

由9月24日起至10月7日一連14日 (12:00~20:00)

⭐️LingLee全線產品將於銅鑼灣時代廣場地庫CitySuper中庭舉辦的Hong Kong Fair 2021以85折優惠發售⭐️,之前錯過了優惠的朋友可以入貨啦!

最最最最重要的是‼️‼️於今次的活動中,大家可以見到我們皇牌產品之一 海靈草染髮粉的最新包裝☺️ 當然亦唔少得小贈品啦!

大家到時見啦